default_mobilelogo

 

 

Respectvol omgaan met de privacy is voor mij van het grootste belang.

Daarom handel ik in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG of GDPR).

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

Frank De Badrihayé

Smallestraat 7

8000 Brugge

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Welke gegevens worden gebruikt?

  • E-mailadres
  • Telefoon
  • Overige persoonsgegevens die u wenst te delen door een account op onze website aan te maken zijn optioneel!

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

  • De persoonlijke gegevens die u aan mij meedeelt, zullen verwerkt , bewaard en gebruikt worden met het oog op het versturen van de Nieuwsbrief.
  • Telefoon wanneer er contact moet opgenomen worden met een cursist.

Indien u er voor kiest om de Nieuwsbrief te ontvangen, zal ik ook uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe initiatieven (lezingen, vormingen, sacrale reizen) van mij.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Frank deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frank blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij aankoop van een canvas, boek, etc.
  • adresgegevens bij de reservatie van een hotel

Frank verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

 

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien: op uw verzoek bezorgen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren.

 

Gegevens wissen:

Wil je je gegevens wijzigen of wens je onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

met: Ik wens de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van uw gegevens ernstig en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan graag contact op met mij via de bovenvermelde contactgegevens.

 

Met vriendelijke groeten,

Frank De Badrihayé