default_mobilelogo

 

 

Lichtgebeden 

'Communicatie met God en zijn Hemelbodes'

ISBN 9789081597005

 

Lichtgebeden is een boek dat helemaal  gewijd is aan het beoefenen van het gebed. Dit duizenden jaren oude gebruik behoort tot op vandaag tot de wereldwijde spirituele praktijk van heel wat mensen.

Het boek bevat twee belangrijke elementen:

1. Een diepzinnige, spirituele duiding omtrent de waarde en praktijk van het gebed in deze tijd.

2. Een 55 tal Lichtgebeden verdeeld over verschillende thema’s.

Deze Lichtgebeden zijn erg versterkend voor iedereen die in het Licht van de Christus een meer spiritueel leven wil leiden.

Ze vormen de ideale ondersteuning als inleiding tot en aanvulling bij meditatie, contemplatie, spirituele groepssamenkomsten, stille dienst en aanbidding.

Elk van deze Lichtgebeden werd over een periode van vele jaren door de Hemelwereld geschonken.

Ook bevat het boek een kleurafdruk van het originele olieverfschilderij ’Aartsengel Michaël, drager van de Hemelse Lichttoorts’. Dit visionaire schilderij is van de hand van de auteur.

De afbeelding toont Christus met Aartsengel Michaël en de Hemelse Schare.

De bedoeling daarvan is, de lezer te helpen bij het tot stand brengen van z’n focus. Het versterkt zo de kracht van het Lichtgebed.

 

Het boek telt 204 pagina’s, is ingebonden en de omslag is hardcover.

De prijs bedraagt €19,50 +€ 4.00 portokosten

Indien U geïnteresseerd bent, kan U contact opnemen met ons op het volgende e-mail adres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een stukje uit het boek:

 

Gebed in mijn leven

Beste lezer,


Voor je ligt mijn tweede boek dat zoals de titel al laat zien, gewijd is aan het gebed. Doorheen mijn persoonlijke spirituele ontwikkeling is gebed een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Sinds mijn twaalfde levensjaar heb ik een innerlijk ontwaken meegemaakt. Ik kreeg ervaringen als antwoord op mijn diep verlangen naar contact met God. In die tijd vroeg ik mij dikwijls af of God echt bestond en of er een zingeving voor dit bestaan op aarde is. Nu, 30 jaar later, blijven er nog veel vragen over maar heb ik ook heel wat antwoorden mogen ontvangen. Eén antwoord dat voor mij als het belangrijkste geldt, is dat God werkelijk bestaat en dat er achter Zijn schepping wel degelijk een hogere bedoeling schuilgaat. De meest directe en innigste ervaringen in dit verband had ik via uittredingen. Met uittredingen bedoel ik letterlijk het bewust ervaren hoe je geesteslichaam je fysieke omhulsel verlaat om de fijnstoffelijke sferen te betreden.

Zo heb ik iets van Gods Almachtig Licht en Zijn mogen ervaren. Terwijl ik dit neerschrijf ervaar ik echter weer hoe klein ik mij hierin voel. De immensiteit van God is gewoonweg met geen woord te beschrijven. Door deze ervaringen is er een blijvend verlangen achtergebleven om steeds dichter tot God te mogen komen en Hem beter te mogen leren kennen.

Eigenlijk is het een onblusbare Liefde voor en naar God en al het goede dat uit Hem voortvloeit. Mijn liefde gaat ook uit naar de oneindige Engelenscharen en de grote Heilige Meesters. Zij allen behoren tot onze Universele Lichtfamilie. Steeds weer ervoer ik hoe zij in Gods Aanwezigheid verblijven. Deze Heilige Meesters leefden ooit zelf als mens op aarde.  Graag ga ik hier nog wat dieper in op het gebruik van de term ‘Heilige Meester’. Iemand die volledig vakmanschap en bekwaamheid heeft verworven in bijvoorbeeld een kunsttak, krijgt de eretitel meester.

Zo kennen we meester-schilders als Jan Van Eyck, Raphaël, Titiaan, Rubens, etc… Wanneer nu iemand die volledige bekwaamheid en vervolmaking op het vlak van spirituele ontwikkeling heeft bereikt, noemt men hem of haar een Heilige Meester. Op dat punt aangekomen heeft men éénwording met God bereikt.

Deze bewust- zijnstoestand wordt ook Verlichting genoemd. Een Heilige Meester is naar het voorbeeld van Jezus Christus opgestaan in Gods Licht. Deze grote heiligen werken dan ook samen met en onder de leiding van Christus voor het goed van de schepping. Hun drijfveer is onvoorwaardelijke Liefde. Hun liefde, raad- gevingen en aanwezigheid te mogen voelen en ervaren is zo’n grote steun.

Persoonlijk geloof ik dat het in Gods bedoeling ligt om reeds tijdens ons aardse leven bewust te mogen worden van Zijn - en dus ook onze - Universele Lichtfamilie. Hen te leren kennen leidt naar een versterkt gevoel van éénheid met àlle leven. De menselijke familie maakt hier onvermijdelijk deel van uit.

In deze grootse schepping vervult elk kind van Gods familie een specifieke taak. Sommigen zijn ouder in zielenleeftijd dan anderen en hebben hierdoor een groter bewustzijn en bevattingsvermogen aangaande Gods bedoelingen. Toch wordt ons geleerd dat God al zijn kinderen liefheeft, ongeacht hun hemelse rangorde of leeftijd. In de Universele Lichtfamilie is er echter die Ene naar wie allen opkijken en die allen innig liefhebben en dat is Christus Immanuel.

Vroeg of laat ontmoeten wij Christus en dat moment is bijzonder kostbaar.

.............

 

Een gebed:

 

Aanstaande Moeders

 

Lieve engelen van de geboorte,
en Aartsengel Gabriël,
omgeef nu met het hemelse Licht
mijn schoot,
zo heilig,
zo mooi, het vruchtje
dat er groeit en bloeit.

 

Zing, lieve engelen, een liefdeslied

voor mijn kind dat komt
vanuit het Licht naar d’Aarde.

 

O, grote Moeder,
begeleid nu deze ziel terwijl ze wederom
de drempel overschrijdt.
Draag ze veilig en wel
doorheen de hemel tot in mijn schoot.

 

O, Vader-Moeder God,
zegen dit wonderbare gebeuren
van de zwangerschap.

Het Goddelijke Wezen
van mijn kind aanschouw ik
in mijn eigen hart.

 

Daar draag ik het onaangeraakte beeld
van God-Ik-Ben.
O, Vader-Moeder God,
zegen dit wonderbare gebeuren
van de zwangerschap.Beminde Wereldmoeder Maria,
ik vraag je, help mij te worden
zoals jij eens was,
de Moeder van een hemels kind.